In English

Du är här: Hem > Verksamhetsområden > Corporate, M&A & Aktiemarknad

CORPORATE, M&A & AKTIEMARKNAD

Flertalet av våra jurister verksamma inom corporate har varit verksamma på advokatbyrå sedan 1990 – talet. Skarp Stockholm Advokatbyrå har en gedigen erfarenhet och bred kompetens inom bolagsrätten och alla dess förgreningar. Vi biträder regelbundet svenska och utländska uppdragsgivare, privata såväl som publika bolag listade på börs eller MTF, avseende löpande bolagsrättslig rådgivning eller i samband med köp och försäljningar av bolag eller inkråm.

 

Vi biträder inom ett brett spektrum inom bolagsrätten med områden såsom t.ex;

  • Private Equity
  • Privat och publik bolagsrätt
  • Incentivelösningar
  • Rådgivning avseende ägarledda företag inklusive avtalsskrivning
  • Rådgivnings avseende finansmarknaden inklusive regulatoriska frågeställningar
  • Start-up och entreprenörsbolag
  • Aktiebolagsrättsliga tvister