In English

Du är här: Hem > Verksamhetsområden > It, Telekom & Teknologi

IT, TELEKOM & TEKNOLOGI

  • Internet och e-handel
  • Produkttillverkningsavtal
  • Programvaru- och teknikutvecklingsavtal
  • Licens- och leveransavtal för teknologi och tjänster
  • Supportavtal
  • Outsourcingavtal
  • Allmänna avtalsvillkor för försäljning och inköp
  • Tvister

Skarp Stockholm Advokatbyrås grupp för IT, telekom och teknologi har en mycket bred och djupgående erfarenhet av juridiska och affärsmässiga frågor med koppling till IT-området.

Klientföretagen är bland annat teknikutvecklings- och IT-konsultbolag samt företag verksamma inom medicinteknik, förnyelsebar energi, the Internet of Things, Cloud Computing och tillhandahållandet av tjänster genom programvarulicensiering eller som molnbaserade tjänster (Software as a Service). Skarp Stockholm biträder även företag vid upphandling och utveckling av IT-tjänster samt tvister inom området.