top of page
En hamnarbetare

Försäkring

Våra jurister som är verksamma inom skadestånds- och försäkringsrätt har byggt upp en väletablerad verksamhet för rådgivning och tvister inom försäkringssektorn.  Vi företräder regelbundet svenska och internationella försäkringsbolag, återförsäkrare, mäklare och försäkringstagare. Vi biträder inom ett brett spektrum av skadestånds- och försäkringsrättsliga frågor såsom:

 •  ansvarsskador

 •  storskador

 •  produktansvar

 •  försäkringstäckning

 •  mäklares ansvar för förmedlade försäkringar

 •  skadereglering för försäkringsbolag

 •  regresser

 •  marinförsäkring

 •  flygförsäkring

 •  tågförsäkring

 •  varuförsäkring

 •  farlig verksamhet

 •  försäkringsrättsliga tvister i skiljeförfaranden, domstol och hos dispaschören

Vi har ett internationellt nätverk och goda kontakter med advokater, skadereglerare och besiktningsföretag över hela världen. Vi är också korrespondenter för ett antal P&I-klubbar och svensk representant i ”Ship Arrest International”.

bottom of page