top of page
Arkitektplanering

Fastighet, Entreprenad & Upphandling

Skarp Advokatbyrå har bred erfarenhet av juridiska frågor med koppling till fastighetsöverlåtelser, hyres- och bostadsrätter, mark- och miljörätt samt andra fastighetsrelaterade områden. Kompetensgruppen tillhandahåller även kvalificerad juridisk rådgivning inom entreprenadjuridik och upphandling. På upphandlingsområdet företräder vi främst anbudsgivare, dels vid anbudsförfarande, dels i samband med överprövning.

bottom of page