top of page

Tillfällig Rabatt för Fasta Hyreskostnader i Utsatta Branscher

Regeringen har föreslagit en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher som ett sätt att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. Stödet innebär kortfattat:

(i) Att den hyresvärd som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni kommer att kunna söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen;

(ii) Kompensationen ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran;

(iii) Stödet gäller vissa utsatta branscher inom sektorer som sällanköpshandel, hotell och restaurang;

(iv) Kompensationen söks av hyresvärden i efterhand via länsstyrelserna.

Regeringen arbetar just nu med att ta fram ett regelverk för att det så snart som möjligt ska finnas på plats. Då det handlar om statsstöd så måste satsningen godkännas av EU. 

Vad Skarp kan göra

Vi på Skarp bevakar givetvis den vidare hanteringen av förslagets utformning och kan bistå med:

(i) Undersökning hur ni kan utnyttja Regeringens förslag på bästa sätt;

(ii) Omförhandling av befintliga hyresavtal;

(iii) Upprättande av separata överenskommelser mellan hyresgäst och hyresvärd.

Har du frågor är du välkommen att kontakta

Robert Liljeson, robert.liljeson@skarplaw.com, +46 70 575 09 33, eller

Douglas Dahlin, douglas.dahlin@skarplaw.com, +46 735 020 188.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page