Robert Liljeson

Advokat, delägare
robe.jpg

Robert Liljeson är verksam inom M&A, Private Equity, Privat och Publik bolagsrätt inklusive incentivelösningar samt rådgivning avseende ägarledda företag inklusive avtalsskrivning. Han arbetar även regelbundet med bolagsrättsliga tvister, främst rörande aktieägaravtal. Robert företräder regelbundet svenska och internationella bolag, privata såväl som publika bolag listade på börs eller MTF. Robert har även tjänstgjort som valberedningens ordförande i börsbolag samt tjänstgör som ordförande i ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Robert är dessutom verksam i Skarps kompetensgrupp Media, Entertainment & Sport där Robert biträder således klienter, bl.a. olympiska mästare, världsmästare och professionella idrottsutövare samt svenska artister inom musikbranschen samt inom sport och entertainment avseende förhandlingar, avtalsskrivande samt nationella och internationella spelarövergångar.

Robert Liljeson agerar även ombud i flera omfattande mål om överprövning av offentliga upphandlingar.

YRKESBAKGRUND
2012 - Skarp Advokatbyrå
2010-2012 Eversheds Södermark Advokatbyrå
2005-2009 Eversheds Advokatbyrå
1999-2004 Advokatfirman Lindahl
1998-1999 Stockholms tingsrätt
1997-1998 Processenheten, Riksskatteverket

UTBILDNING
1997 Juristexamen, Lunds universitet
1997 Ekonomie kandidatexamen, Lunds universitet

SPRÅK
Svenska, engelska

MEDLEMSKAP
Sveriges advokatsamfund

 

Kontaktuppgifter:

Adress: Grev Turegatan 35, Stockholm

Tel: +46 70 575 09 33

robert.liljeson@skarplaw.se