top of page

Robert Liljeson

Advokat, delägare
DE_210924_8586_sRGB_50�.jpg

Robert Liljeson är verksam inom M&A, Private Equity, Privat och Publik bolagsrätt inklusive incentivelösningar samt rådgivning avseende ägarledda företag inklusive avtalsskrivning. Han arbetar även regelbundet med bolagsrättsliga tvister, främst rörande aktieägaravtal. Robert företräder regelbundet svenska och internationella bolag, privata såväl som publika bolag listade på börs eller MTF. Robert har även tjänstgjort som valberedningens ordförande i börsbolag samt sitter som ledamot i ett bolag listat på Spotlight.

Robert är dessutom verksam i Skarps kompetensgrupp Media, Entertainment & Sport där Robert biträder således klienter, bl.a. olympiska mästare, världsmästare och professionella idrottsutövare samt svenska artister inom musikbranschen samt inom sport och entertainment avseende förhandlingar, avtalsskrivande samt nationella och internationella spelarövergångar.

Robert Liljeson agerar även ombud i flera omfattande mål om överprövning av offentliga upphandlingar.

YRKESBAKGRUND
2012 - Skarp Advokatbyrå, Partner
2010-2012 Eversheds Södermark Advokatbyrå, Partner
2005-2009 Eversheds Advokatbyrå, Senior Associate
1999-2004 Advokatfirman Lindahl, Associate
1998-1999 Stockholms tingsrätt, Tingsnotarie
1997-1998 Processenheten, Riksskatteverket, Tingsnotarie

UTBILDNING
1997 Juristexamen, Lunds universitet
1997 Ekonomie kandidatexamen, Lunds universitet

SPRÅK
Svenska, engelska

MEDLEMSKAP
Sveriges advokatsamfund

 

Kontaktuppgifter:

Adress: Grev Turegatan 35, Stockholm

Tel: +46 70 575 09 33

robert.liljeson@skarplaw.se

bottom of page