ilue.jpg

YRKESBAKRUND
2017-2020 Eversheds Sutherland

UTBILDNING
2012-2016 Juristexamen, Stockholms universitet
2011-2015 Bachelor of Science in Business and Economics, Stockholm Business School

2016 Utlandsstudier, University of Geneva

2014 Utlandsstudier, Standford University

Douglas arbetar huvudsakligen med privat M&A, allmän bolagsrätt, bank & finans och finansiell reglering. 

 

Kontaktuppgifter:

Adress: Grev Turegatan 35, Stockholm

Tel: 073 50 201 88

douglas.dahlin@skarplaw.se

Douglas Dahlin

Advokat