top of page
Drone över bergen

IT, Telekom & Teknologi

Skarp Advokatbyrås grupp för IT, telekom och teknologi har en mycket bred och djupgående erfarenhet av juridiska och affärsmässiga frågor med koppling till IT-området.

Klientföretagen är bland annat teknikutvecklings- och IT-konsultbolag samt företag verksamma inom medicinteknik, förnyelsebar energi, the Internet of Things, Cloud Computing och tillhandahållandet av tjänster genom programvarulicensiering eller som molnbaserade tjänster (Software as a Service). Skarp biträder även företag vid upphandling och utveckling av IT-tjänster samt tvister inom området.

  •  Internet och e-handel

  •  Produkttillverkningsavtal

  •  Programvaru- och teknikutvecklingsavtal

  •  Licens- och leveransavtal för teknologi och tjänster

  •  Supportavtal

  •  Outsourcingavtal

  •  Allmänna avtalsvillkor för försäljning och inköp

  •  Tvister

bottom of page