top of page
modern Building

Corporate, M&A & Aktiemarknad

Flertalet av våra jurister är verksamma inom corporate med över 20 års erfarenhet. Skarp Advokatbyrå har bred kompetens inom bolagsrätten och alla dess förgreningar. Vi biträder regelbundet svenska och utländska uppdragsgivare, privata såväl som publika bolag listade på börs eller MTF, avseende löpande bolagsrättslig rådgivning eller i samband med köp och försäljningar av bolag eller inkråm.

 

Vi biträder inom ett brett spektrum inom bolagsrätten med områden såsom t.ex:

  • Private Equity

  • Venture Capital

  • Privat och publik M&A

  • Incentivelösningar

  • Rådgivning avseende ägarledda företag inklusive avtalsskrivning

  • Finansiell reglering

  • Aktiebolagsrättsliga tvister

bottom of page