top of page

Media, Underhållning & Sport

Medie- och underhållningsindustrin är en bransch som utvecklas hela tiden varigenom möjligheten att ta del av film- och TV-produktioner, musik och annan underhållning växer konstant. Rättigheter och villkor för spridning och nyttjande av produkter och tjänster inom media- och underhållningsbranschen kräver därför en gedigen juridisk rådgivning i allehanda spörsmål.

 

Likaså har kraven på såväl idrottsklubbar som enskilda idrottsmän ökat genom det större ekonomiska intresset för såväl lag- som individuella idrottsliga prestationer vilket ökat behovet av juridisk rådgivning för dessa aktörer.

 

Vår grupp för media, underhållning och sport består av flera delägare med lång och praktisk erfarenhet av att arbeta med juridiska frågor som aktualiseras i dessa branscher.  För oss är det viktigt att arbeta nära våra klienter för att kunna bistå med praktiska och handfasta råd avseende bl.a:

  • Tryckerimomsen

  •  Artistavtal, förlagsavtal, producentavtal, licensavtal, managementavtal

  •  Rättighetsförvärv och immaterialrättsliga förfoganden

  •  Tvister

  •  Förhandlingar

  •  Marknadsrätt

  •  Upphovsrättsliga frågor

  •  Skydd för företagshemligheter

  •  Internetrelaterade immaterial-, marknads- och medierättsfrågor

  •  Patent-, know-how- och tekniköverlåtelser

bottom of page