top of page
Lastfartyg vid hamnen

Sjö & Transport

Skarp Advokatbyrås team inom sjöfart, transport och försäkring är ett av Sveriges mest meriterade. Verksamheten täcker in all slags sjö- transportrelaterad juridik, inklusive sjö- och transportförsäkring samt tvistelösning. Särskild specialistkompetens finns inom områdena för transporter på sjö, väg och järnväg, köp- och försäljning av fartyg, befälhavar- och redaransvar samt sjöförsäkring. Vi har också stor erfarenhet av hantering av haverier och sjöolyckor och är korrespondenter för ett antal P&I-klubbar, liksom den svenska representanten i det globala nätverket ”Ship Arrested”.

Byråns jurister är aktiva som författare och föreläsare. Bland de böcker som byråns medarbetare bidragit till kan nämnas det klassiska internationella standardverket Law of Demurrage (Sweet & Maxwell, 2013) och monografin Svensk sjörätt (Jure, 2016).

bottom of page