top of page

Advokat Mattias Widlund recenserar avhandling i SvJT

Advokat Mattias Widlund har recenserat Jeanette Anderssons avhandling Omsorgsplikt och god sed i avtal om shipmanagement i senaste numret av Svensk Juristtidning (SvJT), häfte 2/2019. Recensionen återfinns även på SvJT:s hemsida (https://svjt.se/svjt/2019/179).Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page