top of page

Keep Calm and Skarp On

Skarp Advokatbyrå följer noggrant samhällsutvecklingen för att så långt möjligt minimera följderna av Covid-19 för vår personal och våra klienter och samarbetspartners. Vi följer Advokatsamfundets och Folkhälsomyndighetens rekommendationer i vårt dagliga arbete för att i största mån begränsa riskerna för smitta och för att undvika smittspridning.

Skarp fortsätter samtidigt att bedriva advokatbyråns verksamhet och tillhandahåller våra tjänster med oförändrad omfattning och tillgänglighet.

Vårt tekniska stöd och våra digitala verktyg är en viktig komponent i vår service till befintliga och nya klienter. I dessa speciella tider är vi fortsatt rustade att lämna kvalificerad och klientanpassad rådgivning med bibehållen hög effektivitet och kvalitet i leveransen.

Kontakta oss om du behöver hjälp eller stöd med din affär eller med juridiska problem i din verksamhet eller din vardag så löser vi dem tillsammans. Oavsett om det beror på Covid-19 eller inte.

Skarp ger dig de unika och konstruktiva lösningar och svar du behöver.Opmerkingen


Opmerkingen zijn uitgezet.
bottom of page